Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w badanym tygodniu pracował(a) Pan/Pani w nieopłaconych godzinach nadliczbowych?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak