Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, pracował Pan/Pani w domu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    zwykle/czasami/nie
Nazwa pozycji
zwykle
czasami
nie