Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest Pana/Pani status zatrudnienia w obecnym miejscu pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    pracujący na własny rachunek/pracownik najemny/pomagający członek rodziny
Nazwa pozycji
pracujący na własny rachunek
pracownik najemny
pomagający członek rodziny