Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy pojazd o podanym wyżej numerze rejestracyjnym był użytkowany przez Państwa w tygodniu sprawozdawczym?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Odpowiedzi tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie