Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku otrzymywał(a) Pan/Pani dochody z tytułu wykonywania pracy najemnej za granicą?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
nie
tak