Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy prowadzoną przez siebie w ubiegłym roku działalność gospodarczą zarejestrował(a) Pan/Pani z uwagi na wymagania stawiane przez byłego pracodawcę i świadczył(a) Pan/Pani usługi na rzecz byłego pracodawcy przy zachowaniu warunków z okresu wykonywania pracy najemnej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
nie
tak