Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku uzyskał(a) Pan/Pani dochody z pracy na własny rachunek z innego tytułu niż prowadzenie działalności?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
nie
tak