Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 4 tygodni, wliczając jako ostatni tydzień badany, poszukiwał(a) Pan/Pani pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Poszukiwanie pracy
Nazwa pozycji
tak
nie, mam pracę załatwioną i czekam na jej rozpoczęcie w ciągu 3 miesięcy
nie, mam pracę załatwioną i czekam na jej rozpoczęcie po 3 miesiącach
nie