Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku miał(a) Pan/Pani możliwość korzystania z samochodu służbowego?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Korzystanie/Samochód służbowy


Brak rozwinięcia wymiarów