Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu 2 tygodni następujących po badanym tygodniu mógłby/mogłaby Pan/Pani podjąć pracę?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Możliwość podjęcia pracy
Nazwa pozycji
tak
nie, ponieważ muszę zakończyć naukę, szkolenie
nie, z powodu opieki nad dziećmi
nie, z powodu opieki nad innymi osobami wymagającymi opieki
nie, z innych powodów rodzinnych, osobistych
nie, z powodu choroby
nie, z innych powodów