Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaka była Pana/Pani sytuacja bezpośrednio przed rozpoczęciem poszukiwania pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    praca/zasadnicza służba wojskowa/wybrana forma bierności zawodowej
Nazwa pozycji
praca/praktyka/staż bezpłatny
nauka
zasadnicza służba wojskowa
opieka nad dziećmi
opieka nad innymi osobami wymagającymi opieki
inne powody osobiste lub rodzinne
inne