Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w tym czasie miał(a) Pan/Pani przerwę w poszukiwaniu pracy wynoszącą co najmniej 4 tygodnie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
tak
nie