Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu 2018 r. był(a) Pan/Pani poszkodowany(a) w wypadku przy pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak, bez absencji lub ze zwolnieniem lekarskim do 3 dni/tak, ze zwolnieniem lekarskim 4 dni i więcej/nie/nie dotyczy
Nazwa pozycji
tak, bez absencji lub ze zwolnieniem lekarskim do 3 dni
tak, ze zwolnieniem lekarskim 4 dni i więcej
nie
nie dotyczy