Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki rodzaj działalności prowadzi instytucja (firma), która jest Pana/Pani dodatkowym miejscem pracy?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Polska Klasyfikacja Działalności - grupa
Nazwa pozycji
Gospodarstwo indywidualne - Uprawy rolne inne niż wieloletnie
Gospodarstwo indywidualne - Uprawa roślin wieloletnich
Gospodarstwo indywidualne - Rozmnażanie roślin
Gospodarstwo indywidualne - Chów i hodowla zwierząt
Gospodarstwo indywidualne- Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
Niezidentyfikowany kierunek produkcji w rolnictwie indywidualnym
Gospodarstwo prawne- Uprawy rolne inne niż wieloletnie 
Gospodarstwo prawne- Uprawa roślin wieloletnich 
Gospodarstwo prawne- Rozmnażanie roślin
Gospodarstwo prawne- Chów i hodowla zwierząt
Pozostała działalność pocztowa i kurierska
Działalność pocztowa objęta obowiązkiem świadczenia usług powszechnych (operatora publicznego)
Działalność usługowa wspomagająca transport
Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce
Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali
Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
Produkcja wyrobów ściernych i pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu
Produkcja cementu, wapna i gipsu
Produkcja pozostałych wyrobów z porcelany i ceramiki
Produkcja ceramicznych materiałów budowlanych
Produkcja wyrobów ogniotrwałych
Produkcja szkła i wyrobów ze szkła
Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych
Produkcja wyrobów z gumy
Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
Produkcja włókien chemicznych
Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych
Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych
Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających
Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych
Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych
Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej
Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
Reprodukcja zapisanych nośników informacji
Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią
Produkcja wyrobów z papieru i tektury
Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury
Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania
Produkcja wyrobów tartacznych
Produkcja obuwia
Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich
Produkcja odzieży dzianej
Produkcja wyrobów futrzarskich
Produkcja odzieży, z wyłączeniem wyrobów futrzarskich
Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych
Wykończanie wyrobów włókienniczych
Produkcja tkanin
Pierwsza
1
   
2
3
4
5
   
6
Nastepna
Ostatnia