Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku uzyskiwał(a) Pan/Pani świadczenia z prywatnych funduszy emerytalnych (świadczenia z pracowniczych programów emerytalnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeń rentowych)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak