Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy osiągnął(-nęła) Pan/Pani wiek uprawniający do pobierania świadczenia emerytalnego (stan w dniu 31 grudnia ubiegłego roku)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak