Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    W jakiej dziedzinie Pan/Pani się kształci/kształcił(a)?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Dziedzina kształcenia
Nazwa pozycji
Grupa - Kształcenie
Grupa - Nauki humanistyczne i sztuka
Grupa - Nauki społeczne, dziennikarstwo i informacja
Grupa - Biznes, administracja i prawo
Grupa - Nauki przyrodnicze, matematyka i statystyka
Grupa - Technologie teleinformacyjne
Grupa - Technika, przemysł, budownictwo
Grupa - Rolnictwo
Grupa - Zdrowie i opieka społeczna
Grupa - Usługi
Grupa - programy ogólne
nie wiem