Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaki jest Pana/Pani najwyższy poziom wykształcenia?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Poziom wykształcenia
Nazwa pozycji
wyższe ze stopniem naukowym
magisterskie, lekarskie lub równorzędne
licencjackie, inżynierskie, dyplomowe ekonomiczne lub równorzędne
kolegium nauczycielskie, kolegium nauczania języków obcych lub dla pracowników służb społecznych
pomaturalne, policealne
Średnie zawodowe z maturą
Średnie zawodowe bez matury
Średnie ogólnokształcące z maturą
Średnie ogólnokształcące bez matury
zasadnicze zawodowe
gimnazjalne
podstawowe
podstawowe nieukończone
bez wykształcenia