Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy ma Pan/Pani krewnych, przyjaciół, znajomych lub sąsiadów, których może Pan/Pani poprosić o pomoc?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie/nie dotyczy
Nazwa pozycji
nie
tak
nie dotyczy