Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Waluta ceny transakcyjnej kupna/sprzedaży nieruchomości
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Waluta ceny nieruchomości
Nazwa pozycji
euro
złoty