Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że rzeczywiście potrzebował(a) Pan/Pani leczenia lub badania, tj.: konsultacji z lekarzem rodzinnym / pierwszego kontaktu lub specjalistą (wyłączając dentystę i ortodontę), leczenia szpitalnego, rehabilitacji, badania w laboratorium lub pracowni diagnostycznej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wystąpienie potrzeby


Brak rozwinięcia wymiarów