Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy zdarzyło się, że rzeczywiście potrzebował(a) Pan/Pani leczenia lub badania u dentysty lub ortodonty?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    potrzeba - tak/nie


Brak rozwinięcia wymiarów