Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jaka była tego główna przyczyna?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    przyczyny niezaspokojenia potrzeby


Brak rozwinięcia wymiarów