Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak ogólnie ocenia Pan/Pani swoje zdrowie?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    stan zdrowia


Brak rozwinięcia wymiarów