Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy składki te były już zawarte w kwocie składek, którą Pan/Pani podał(a) uprzednio?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Składki na PFE


Brak rozwinięcia wymiarów