Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Magazyn przystosowany do produkcji
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    wybór
Nazwa pozycji
nie
tak