Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kto spośród członków gospodarstwa domowego potrafi udzielić najlepszych informacji na temat prowadzonej przez Pana/Panią w ubiegłym roku działalności gospodarczej?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Kto udziela informacji


Brak rozwinięcia wymiarów