Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jak bezpiecznie czuje się Pan/Pani chodząc samotnie w swojej okolicy po zmroku?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    bezpieczeństwo w okolicy zamieszkania
Nazwa pozycji
Bardzo bezpiecznie
Raczej bezpiecznie
Raczej niebezpiecznie
Bardzo niebezpiecznie
Nie wychodzę samotnie po zmroku, bo czuję się niebezpiecznie
Nie wychodzę samotnie po zmroku z innych przyczyn