Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rodzaj stosowanego paliwa pojazdów samochodowych
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Rodzaj paliwa
Nazwa pozycji
olej napędowy
benzyna
paliwo gazowe
inne paliwo