Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Proszę ocenić, na ile zgadza się bądź nie zgadza się Pan/Pani z następującym stwierdzeniem: przeważnie myślę, że to czym się zajmuję w życiu, ma sens
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    poziom zgody respondenta
Nazwa pozycji
zdecydowanie się zgadzam
zgadzam się
nie zgadzam się
ani się zgadzam ani się nie zgadzam
zdecydowanie się nie zgadzam