Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku otrzymał(a) Pan/Pani stypendium socjalne?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak