Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Waluta wartości nieruchomości wynikającej z ostatniej wyceny
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Waluta wyceny nieruchomości
Nazwa pozycji
euro
złoty