Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyczyny niekorzystania z kwalifikowanego materiału siewnego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    przyczyny niekorzystania z kwalifikowanego materiału siewnego
Nazwa pozycji
inne
przekroczenie limitu de minimis w gospodarstwie rolnym
za niskie dopłaty
ograniczony dostęp do właściwej terenowej jednostki przyjmującej wnioski
skomplikowany wniosek / procedura o dopłaty
brak informacji o dopłatach do kwalifikowanego materiału siewnego
brak informacji o podmiotach prowadzących obrót kwalifikowanym materiałem siewnym
trudności z zakupem tego materiału
wysokie ceny kwalifikowanego materiału siewnego
brak informacji o korzyściach wynikających ze stosowania tego materiału