Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Stan aktywności prawnej i ekonomicznej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Stan aktywności prawnej i ekonomicznej
Nazwa pozycji
podmiot aktywny prowadzący działalność
podmiot aktywny w stanie likwidacji
podmiot aktywny w stanie upadłości
podmiot nieaktywny, nie podjął działalności
podmiot nieaktywny w stanie likwidacji
podmiot nieaktywny w stanie upadłości
podmiot nieaktywny z zawieszoną działalnością
podmiot nieaktywny z zakończoną działalnością, nie wykreślony z rejestru
podmiot zlikwidowany całkowicie