Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Podjęcie decyzji o zastosowaniu środków ochrony roślin z uwzględnieniem ich szkodliwości dla ludzi, pszczół i środowiska naturalnego
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    tak/nie
Nazwa pozycji
nie
tak