Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku pracodawca płacił składki na dobrowolne ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, na życie itp. z tytułu Pana/Pani zatrudnienia?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE
Nazwa pozycji
nie
tak