Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Miejsce zamieszkania osoby osądzonej
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    miasto/wieś
Nazwa pozycji
Wieś
Miasto