Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Waluta kosztów operacyjnych działalności za miesiąc
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Waluta kosztów
Nazwa pozycji
euro
złoty