Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Waluta opłat eksploatacji i utrzymania powierzchni
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Waluta opłat eksploatacji
Nazwa pozycji
euro
złoty