Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Waluta czynszu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Waluta czynszu
Nazwa pozycji
euro
złoty