Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Status powierzchni - wynajęta
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Powierzchnia wynajęta
Nazwa pozycji
nie
tak