Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy w ubiegłym roku pracodawca płacił obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe itp.) z tytułu Pana/Pani zatrudnienia?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    TAK/NIE/NIE WIEM
Nazwa pozycji
tak
nie
nie wiem