Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Przyczyna zgonu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    nowotwór/inna
Nazwa pozycji
Nowotwór
inna