Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Inne podstawy rozpoznania nowotworu
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    podstawy
Nazwa pozycji
Cytologia
markery nowotworowe
Endoskopia
Radiologia
inne bad. obraz.
operacja wywiadowcza
badanie kliniczne
sekcja
tylko akt zgonu
badanie skryningowe