Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Strona ciała
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    strona
Nazwa pozycji
Nie dotyczy
Obie strony
Lewa
Prawa