Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozpoznanie histopatologiczne
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    etap/wynik rozpoznania
Nazwa pozycji
Nie pobrano materiału do badania
Pobrano wycinek (badanie w toku)
Wynik negatywny (nie potwierdzono nowotworu)
Wynik pozytywny (potwierdzono nowotwór)