Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obywatelstwo
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    polskie\obcokrajowiec
Nazwa pozycji
obcokrajowiec
polskie