Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Czy Pan/Pani lub inni członkowie gospodarstwa domowego mają dostęp do komputera (dowolnego typu: stacjonarnego, laptopa, netbooka, tableta, wyłączając smartfony) w domu?
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Posiadanie przez członków gospodarstwa domowego dostępu do komputera w domu
Nazwa pozycji
tak
nie