Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Obywatelstwo
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Obywatelstwa
Nazwa pozycji
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTA
ogółem