Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    fałszerz dokumentów (T/N)
  • Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania:
    Tak/Nie
Nazwa pozycji
nie
tak